19/04/2023

19 квітня День поезії та творчого мислення

 📖Поезія - один із найдавніших видів мистецтва. У античні часи це був спосіб передачі історичних фактів, культури, традицій. Сьогодні поезія - художньо-образна словесна творчість, мовне мистецтво, яке використовує естетичні та ритмічні якості мови у поєднанні з порівнянням та метафорою, щоб виявити значення глибше, ніж просто визначення слів.
Хороший вірш - вірш, що охоплює велику ідею і використовує найкращу форму для передачі цієї ідеї.
✍️Велика кількість форм поезії: акровірш, альба, балада, верлібр, дума, елегія, епіграма, газель, хайку, гімн, ідилія, канцона, мадригал, ода, пастурель, пісня, поема, романс, рондо, рубаї, серенада, сірвента, сонет, станси, танка, тріолет, шарада.
Поезія – універсальний засіб спілкування людей різних країн і культур. Поезія лікує, надихає, розчулює, смішить.
💡Творче мислення – мислення що творить, що дає принципово нове рішення проблемної ситуації, що приводить до нових ідей і відкриттів.
⏳З погляду одного з перших дослідників цього феномену Дж. Гілфорда, творче мислення – це оригінальність і незвичність висловлюваних ідей, прагнення до інтелектуальної новизни у вирішенні завдання або проблеми, здатність бачити предмет або можливості його використання під новим кутом зору і продукувати ідеї у невизначеній ситуації та навіть за відсутності передумов для формування нових ідей.
Творче мислення пов'язане з відкриттям принципово нового знання, генерацією власних оригінальних ідей, а не оцінюванням чужих думок. Креативне мислення є і критичним мисленням, якому властива зміна поглядів або неприйняття усталеного.
🖼Креативне мислення передбачає:
🎈оригінальність - здатність продукувати незвичайні ідеї, образи, асоціації, відповіді;
🎈гнучкість - здатність бачити об'єкт під новим кутом зору, бачити його нові, приховані від спостереження сторони та продукувати різноманітні ідеї у ситуації, яка не містить орієнтирів для цих ідей.
Творчість не піддається свідомому-вольовому контролю, пряме навчання творчому мисленню неможливе. Але можливе створення умов, які стимулюють або гальмують творчу діяльність.
❗Серед особових рис, що сприяють творчому мисленню:
👇 упевненість в своїх силах; домінування емоцій радості і навіть певна частка агресивності; схильність до ризику; відсутність боязні здаватися дивним і незвичайним; відсутність конформності; добре розвинене почуття гумору; наявність багатої за змістом підсвідомості; любов до фантазування і побудови планів на майбутнє.
Сучасному суспільству необхідні творчі особливості.
Поезія і творче мислення – саме той фактор, що здатний покращити наше існування.

Немає коментарів:

Дописати коментар