Візитка бібліотеки

                                  
НАША БІБЛІОТЕКАРЕКЛАМА ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ
Рекламний ролик про шкільну бібліотеку створено членами бібліотечного гуртка "Книжковий клуб"

Реклама бібліотеки від найкращих читачів Хвалько Юлії та Хуторної Альони


 Цікаві виставки, захоплюючі масові заходи, пізнавальні бібліотечні уроки, 
                                           креативні інформаційні куточки - це все у НАС!

Мінірекламка від найменших читайликів "Ми любимо казки" А ти?"


           
 Хочеш книжкам допомагати? Тоді скоріш до лікувального комплексу для книг вступати!

                      
                                  


                                                   З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕКИ

Шкільні бібліотеки - підрозділ мережі освітянських бібліотек, мають свою історію, яка представляє значний інтерес серед фахів­ців. Сьогодні, коли йде пошук нових технологій роботи шкільних бібліотек, вивчення минулого посилює актуальність даного питання.
Коли і де виникла бібліотека Компаніївської    загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів?
З архівних джерел:
В середині ХVІІІ ст. на березі річки Сугоклей-Комишувата з’явились перші оселі колишніх козаків. На лівому березі - село Компаніївка, на правому - Комишувате.
Перші школи з’явились в 1889р. Вони налічували: в Комишуватській - 60 хлопчиків і 18 дівчаток, в Компаніївській - 35 хлопчиків і 1З дівчаток. Вчителями в школах були священик і дяк.
Станом на 1936 рік в Комишуватому працювала початкова школа, а
в Компаніївці – середня. Молоді вчителі-активісти створили гуртки де навчались і дорослі люди. Почала створюватись примітивна бібліотека. Це були книги, подаровані школі, видавались для читання і обмінювались.              
Із спогадів Кравченко Олександри Сергіївни –
директора школи:
В селі Комишуватому на місці теперішньої 8-річної школи була середня школа.
В селі Компаніївці на березі Сугоклеї-Комишуватої працювала 7- річка. В подвір'ї школи стояла хатка, це була бібліотека з фон­дом приблизно 1500 книг.
 Під час Вітчизняної війни І941-І945 року Комишуватська середня школа була зруйнована. Компаніївська школа залишилась там же, бібліотека поступово поповнила свій фонд.                    
   Працювали в бібліотеці недовгий час Чєредніченко 0. Г., Біден­коМ.А.
   Потім працювала Кортовська Л.Г. (Тарасенко Лідія Олександрівна).
З 1953 року директор школи Кравченко О.С. написала лист до Ради міністрів України з проханням на дозвіл будівництва школи в Компаніївці.
Одержано розпорядження про будівництво школи. В 1954 році почала будуватись нова школа. В 1956 р. бібліотека займала 2 приміщення, на той час просторі.
Бібліотекарем почала працювати Павленко Марія Устимівна. За цей час фонд поповнився приблизно на 6000 екземплярів книг.
  З 1977 року бібліотекарем школи почала працювати Русіна Л.П.
З 1978 року формується фонд шкільних підручників. Він постійно поповнюється, очищається від застарілої літератури.
Весь книжковий фонд бібліотеки переведено на систему бібліотечно- 6ібліографічної класифікації.
Створено БІПС - бібліотечно-інформаційна пошукова система - каталоги і картотеки.
Систематично проводиться масова, індивідуальна робота, органі­зація книжкових виставок відповідно до освітніх, культурологічних, інформаційних вимог часу.
З 2007 року, у зв'язку з виходом на пенсію Русіної Л.П. на  посаду бібліотекаря стає Полтавець Світлана Владиславівна, яка і нині активно та успішно працює на бібліотечній ниві.  

                              ВІЗИТКА БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека – це осередок  безперервного розвитку культури, навчання, самоосвіти, естетичного, духовного, професійного вдосконалення особистості. А в сучасному  інформаційному суспільстві попит на  інформаційно- компетентну особистість зростає. Нині гаслом молодої успішної людини може стати вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». І це правильно. Адже тоді людина може впевнено реалізуватися на ринку праці, адаптуватися в будь-яких умовах.
 Реалізуючи основні завдання визначаю такі пріоритетні напрямки діяльності:
-  моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає нашому закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам і потребам користувачів;
- створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фонду через систему каталогів й картотек та фонду довідкових й інформаційних видань;
-         максимальне розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури;
-         оптимізація довідково-бібліографічного обслуговування;
-         формування інформаційної культури користувачів;
-         впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;
-         створення умов для позитивної мотивації до читання.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ
Місце  розташування бібліотеки (поверх)       ІІ поверх 
Загальна площа      66 кв. м.
Читальний зал  поєднаний з  абонементом розрахований на 12 посадочних місць   12
 Наявність  книгосховища для  навчального  фонду: так   
  Графік роботи бібліотеки  з 8.00 до 17. 00, з перервою на обід з 12.15 до 13.00
                                        Санітарний день – остання п’ятниця кожного місяця                         
                    Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки 
                               Бібліотечне обладнання (кількість)
Стелажі ____49   
Кафедри видачі  1
Столи  4
Каталожні шафи 2
Комп'ютерні столи 4
                                          Оргтехніка (кількість)
Комп'ютерна техніка  4 
Доступ  до  Інтернет  - 4
Принтер ___1______  , сканер ____0/2_____ ,  телефон   ____-__.
Копіювальна техніка   0/1                         
                                        Відомості про штати бібліотеки
Загальна кількість працівників бібліотеки,   1  з них працюють:
на повну ставку 1
Освіта бібліотечних працівників: Педагогічна: вища  
Стаж бібліотечної роботи завідувача  бібліотекою    13 років

   Документація, що регламентує діяльність бібліотеки
(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку __14.05.1999 р.
Правила користування бібліотекою ___29.08.2008 р.,  06.09.2016р.
Паспорт бібліотеки 2011-2012н.р., 2012-2013н.р, 2013-2014н.р., 2014-2015н.р., 2015-2016н.р., 2016-2017н.р., 2017-2018., 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021
Посадова інструкція  01.09.2020р.
Планово-звітна документація бібліотеки ведеться з 18.04.2007 р.

В наявності є:
Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду  (без урахування підручників)                                                       
Книга сумарного обліку підручників                                      
Книга сумарного обліку документів на електронних та магнітних носіях (СD,  DVD, аудіо/відео касети)                        
Книги інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)                                                          
Зошит обліку документів тимчасового зберігання

                                                                                                            
Зошит обліку документів, отриманих від користувача на заміну загублених    Картотека руху підручників    
Щоденник роботи бібліотеки                                            
Зошит видачі підручників                                                           
Папка копій рахунків і накладних                                             
Папка руху фонду                                                                           
Зошит обліку подарунків  

                                                           
                                Основні показники діяльності бібліотеки

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що надійшли до бібліотеки до 1995 року (%) ____86%
Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників):
Українською мовою (%) __72%
Російською мовою (%) ____27%
Іншими мовами  (%) ______1%
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки  
Абетковий каталог (так, ні), рік заснування_1979р._, обсяг у картках 4897
Систематичний каталог (так, ні), рік заснування 1979р., обсяг у картках 2673

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначивши обсяг у картках)
 - «Рідній мові – шана всенародна» - 89
 - Картотека з народознавства – 437
 - «На допомогу шкільному бібліотекарю» - 549
 - «Шкільні свята від вересня до червня» - 415
 - Зведена картотека періодичних видань – 1265
 - «Для вас, вчителі» - 2058
 - «Письменники-земляки» - 175
 - «Твій рідний край» - 482
- Ілюстрована картотека для молодших школярів «Що нам читати?» -137
- «Хрестоматія журналу «Шкільна бібліотека»» - 54
- «І кожен крок, як творчий пошук» - 105

                                                    Робота з користувачами


                       Показники  роботи
Станом на 1. 09. 2020р.
Загальна кількість користувачів
378
У т.ч.:      учні
334
                  вчителі
32
                  батьки
3
                  представники місцевих громад
2
                  інші
7
Загальна кількість відвідувань
2487
Кількість книговидач, прим.
3285
у т.ч.:       книги, брошури
2935
                  журнали, газети
350
Обертаність основного бібліотечного фонду
0, 33%
Загальна кількість виданих підручників
5347
Інформаційна робота (за н. р.)
198
    дні інформації
6
    тематичні тижні
14
    заходи з формування інформаційної культури
172
    інші заходи
45
Виставкова діяльність:
69
     виставки нових надходжень
5
     тематичні виставки
55
     постійнодіючі
9
Бібліографічна робота:
108
     списки нових надходжень
11
      у т.ч. в електронній формі
9
      тематичні списки
21
      у т.ч. в електронній формі
15
      інформаційні бюлетені
54

Бібліотечний фонд (станом на 1. 09. 2020р.)
                  Класифікаційна система, що використовується бібліотекою
                                                           (УДК, ББК)

Показники
Станом на 1. 09. 2020р.
          назв
   примірників
1.    Основний бібліотечний фонд
         (без урахування підручників)

7865

9886
З них за видами:   книги та брошури
7800
9265
                       Періодичні видання,      усього

23

262
     для вчителів
8
173
     для учнів
14
65
    для бібліотечних працівників
1
24
Документи на електронних носіях
45
            45
            Аудіовізуальні документи


За змістом:
      Психолого-педагогічні науки

264

270
      Суспільно-політичні науки
436
450
      Природничі науки
335
362
      Прикладні науки
97
101
      Літературознавство, мовознавство
375
410
      Мистецтво і спорт
146
148
      Художня література
5556
7192
      Методична література
385
410
      Бібліотекознавство
12
12
      Довідкові видання
193
226
Книгозабезпеченість
65%

2. Фонд  підручників
77
13180
Немає коментарів:

Дописати коментар