Професійний портрет бібліотекаряТворче кредо

  • Знаходити час для читання - це умова знань!
  • Знаходити час для роздумів - це джерело сил!
  • Знаходити час для творчості - це заплрука успіху, справжня радість життя!

Правила бібліотекаря 

  • Вивчай все - бери краще.
  • Втілюй нові ідеї, а не чекай.
  • Плануй не заради того, щоб все врахувати, а заради досягнення мети.
  • Вмій не тільки переконати, вмій  розуміти дитину як читача.

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ БІБЛІОТЕКА

    Впровадження нових прогресивних технологій у діяльність шкільної бібліотеки за для підвищення рівня якості освіти, орієнтованої на досягнення успіху учнів в різних сферах діяльності.


Дата народження:            8.03.1973р.
Освіта :    Олександрійське педагогічне училище імені В.О.Сухомлинського -1992р.;
 Кіровоградський державний педагогічний університет  імені  
                В. Винниченка - 2016р.
Спеціальність за освітою:   організатор початкової освіти,  вчитель початкової школи,  вихователь дітей дошкільного віку

Навчальний заклад: Комунальний заклад "Компаніївське навчально-виховне об'єднання" Компаніївської селищної ради

Місце (повна адреса навчального закладу:                          вул. Паркова, 13, смт Компаніївка, 
       Кіровоградська область, 28400
Загальний стаж: 25 років
Стаж роботи за спеціальністю: 18 років
Стаж роботи у даному загальноосвітньому навчальному закладі:    18 років


ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ
-    моделювання універсального бібліотечного фонду, змісту освітнього процесу, що відповідає нашому закладу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям та завданням, а також запитам, інтересам і потребам користувачів;
-   створення довідково-пошукового апарату для багатоаспектного розкриття фонду через систему каталогів й картотек та фонду довідкових й інформаційних видань;
-   максимальне розкриття фонду бібліотечних документів через сучасні форми наочної популяризації літератури;
-   оптимізація довідково-бібліографічного обслуговування;
-   формування інформаційної культури користувачів;
-   впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи;

-   створення умов для позитивної мотивації до читання.

Підвищення кваліфікації:  курси,   семінари,    тренінги
           - курси підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів – 2007 рік;
           - участь в обласній творчій групі на базі Устинівської ЗШ
              І-ІІІ  ступенів – 2008 рік;
           - участь в обласній науково-практичній конференції «Шляхами             
              подвигу і слави» - 28 -29 квітня 2010 року  Завантажити програму конференції;
          - участь в Міжнародній науково -  практичній  конференції                     
          «Формування Всеукраїнського   інформаційного ресурсу з психолого-         
            педагогічних  питань та освіти: сучасний стан розвитку» в м. Києві –
             22-24 вересня 2010р.;
          – участь в обласному семінарі-тренінгу у рамках  постійно діючого  
            семінару методистів  бібліотечних фондів та керівників РМО
            бібліотекарів з  проблеми «Основи Інтернет та онлайнові освітні
            середовища як засіб оновлення системи методичної роботи
            з бібліотекарями навчальних закладів» на базі КОІППО.-  02.02. 2011р.;
    – проведення навчальної практики шкільних  бібліотекарів на базі   
      Компаніївської ЗШ І-ІІІ ступенів шкільної бібліотеки «Використання 
      інноваційних освітніх технологій як один із чинників створення
      сучасної моделі  бібліотеки навчального закладу» - 02.03. 2011р.;
       проведення та участь у творчій лабораторії  шкільних бібліотекарів на 
     базі Компаніївської ЗШ І-ІІІ ступенів та КОІППО з проблеми 
     «Створення сучасної  моделі бібліотеки загальноосвітнього
     навчального закладу: продуктивний підхід» -23.- 24.03. 2011р.;
-   участь у обласній науково-методичній творчій лабораторії шкільних     бібліотекарів з проблеми «Плекання компетентного читача засобами сучасних бібліотечних та інформаційно-комунікативних технологій» 02.04.2012р. на базі Помічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів №3 та 03.04 на базі КОІППО;
-         13.09. 2012р. – участь в обласному семінарі методистів відділів освіти області та керівників РМО курсу «Основи здоровя»;
-         16.01. 2013р. – участь в обласному семінарі керівників методичних кабінетів відділів освіти області;
-         10.06.  – 11.06.2013р – участь в семінарі-тренінгу з проблеми «Основи Interhet  та on-line освітні середовища як засіб оновлення бібліотечного процесу на базі КОІППО
                 
                                                  2013-2014 навчальний рік
                 
- 27-28.09.2013р. участь у пленарному засіданні VІ Міжнародній науково-практичній конференції та XX Всеукраїнських педагогічних читаннях
«ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ: РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ» у секції шкільних бібліотекарів
РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ «Інтерактивні технології у системі методичної роботи як мотивація до творчості бібліотекарів регіону. Виступ «Майстер-клас як одна з активних форм розкриття творчого потенціалу бібліотекаря: практичний аспект»;
- 19-20 серпня 2013 року   участь у занятті обласного постійнодіючого семінару спеціалістів відділів, управлінь освіти; методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з бібліотечних фондів, з проблеми «Плекання бібліотекаря-майстра: науково-методичне забезпечення». Презентувала роботу майстер-класу «Впровадження ІК - технологій та використання медіа-ресурсів у практиці роботи бібліотеки» як інтерактивної форми підвищення професійної майстерності бібліотекарів;
- 30.08.2013р. участь в обласному ярмарку педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини»;
-   28. 10. 2013р. провела засідання майстер-класу для шкільних бібліотекарів «Екологічна освіта та виховання - пріоритетні напрямки роботи шкільної бібліотеки»;
- 25.11.2013 – 06.11.2013р. – курси підвищення кваліфікації при  КОІППО
ім. В. О. Сухомлинського;
- 25.02.2014 участь в обласній бібліотечно-педагогічній практиці для слухачів курсів шкільних бібліотекарів з проблеми «Сучасні технології як засіб розширення інформаційного простору користувача бібліотеки навчального закладу: практичний аспект» на базі Нечаївської ЗШ І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївського району;
- 22.08.2014р. – РМО шкільних бібліотекарів.

2014-2015 навчальний рік

22.08.2014 - РМО шкільних бібліотекарів. Виступ «Розширення інформаційного простору користувачфі засобами інтернет-ресурсів»;
- 07.11.2014 – Майстер-клас "Спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу щодо керівництва читання учнів"
- 27.03. 2015 року обласному семінарі керівників учнівських лісництв за участі головних лісничих лісогосподарських підприємств області «Організація профорієнтаційної та експериментально-дослідницької роботи в учнівських лісництвах», на базі ОЦЕНТУМ;
- 19.05.2015 - РМО шкільних бібліотекарів;
- 28.01.2015 – участь в педагогічній практиці вчителів географії та біології шкіл області на тему: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» в процесі реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», презентація роботи шкільного лісництва «Шкільне лісництво як засіб екологічного виховання» (керівник шкільного лісництва Полтавець С. В.); презентації наукової роботи переможця Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв (учениця 10-А класу Артем'єва Марина), виставка досягнень учнівського лісництва.
- 21.08.2015 - РМО шкільних бібліотекарів. Виступ з досвіду роботи: «Роль бібліотеки у стимулюванні дослідницько-пошукової діяльності читачів, пов’аної з книгою».        
2015-2016 навчальний рік
- учасник міжрегіонального методичного заходу «Віртуальний діалог «Грані творчості»» До 175-річчя від дня народження Марка Кропивницького та 170-річчя від дня народження Івана Карпенка-Карого у напрямку «Віртуальна подорож «Щедра земля народжує щедрі таланти»»;

- 03.02.2016р. участь в обласній науково-практичній конференції "Безпека дітей в інтернеті:попередження, освіта, взаємодія" (отримано сертифікат);


- 24.03. 2016р. – Семінар-практикум на базі Марївської ЗШ І-ІІІ ступенів «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу шкільної бібліотеки»;
- 30.08.2016р. – РМО шкільних бібліотекарів «Використання інноваційних методик і технологій у формуванні системи цінностей школярів у взаємодії сім’ї та школи».

                                         2016-2017 навчальний рік

- 28.08.2016р. - участь в обласній конференції

- 10 листопада 2016 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося засідання обласної творчої лабораторії бібліотекарів навчальних закладів у формі майстер-класу з проблеми «Бібліотека – територія ідей та інновацій».-        Дистанційний тренінг «Інтернет-сервіси в освітньому просторі» -СЕРТИФІКАТ від 01 лютого 2017 року ДТ№02136577-0012/17 – пройшла навчання за 7 год. дистанційним тренінгом «Інтернет-сервіси в освітньому просторі»


 - Дистанційні курси бібліотекарів з 30.01. по 13.02.2017р "Національно-патріотичне виховання в умовах сучасного освітнього процесу". Сертифікат від 21.02.2007р.

- 20.04.2017року участь в інтернет-семінарі методистів методичних кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад з бібліотечних фондів з проблеми "Інноваційні підходи до моделювання науково-методичної роботи з бібліотекарями навчальних закладів"2017 -2018 навчальний рік

- 27 вересня 2017 року участь у засіданні творчої лабораторії бібліотекарів навчальних закладів з проблеми «Фахові конкурси як стимул до професійного зростання бібліотекарів навчальних закладів».
Докладніше дивитись за посиланням: http://koippo414.at.ua/news/zasidannja_tvorchoji_laboratoriji_bibliotekariv_navchalnikh_zakladiv/2017-10-02-520


- 21.11.17р.  відбувся майстер-клас для слухачів курсів бібліотекарів навчальних закладів «Використання інтернет-сервісів як інструменту популяризації книг і розширення читацької аудиторії»
-15.12.2017р. участь у Всеукраїнському фестивалі  "КнигоПодорож" ТОВ Видавництва "РАНОК" (45хв.)


- Онлайн-курс "Вчимося жити разом" (30 акад.годин) 15.12.2017р. / МОН України, За підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Дитячий фонд "Здоров'я через освіту/ Онлайн-курс "Основи здоров'язбережувальної компетентності" (60 акад.годин) 15.12.2017р. / МОН України, За підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Дитячий фонд "Здоров'я через освіту/


2018 -2019 навчальний рік

- 19 листопада 2018 року семінар -тренінг з проблеми: «Використання інтернет-сервісів для осучаснення бібліотечних форм роботи» на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського,  провела практикум з учасниками семінару з теми «Інтернет-сервіси як платформа для розширення бібліотечно-розвиваючого середовища та читацької активності користувачів»


- 8 листопада 2018 року відбулася обласна науково-практична конференція «Ціннісна спрямованість виховного середовища закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін» на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  На пленарному засіданні виступила з доповіддю "Створення бібліотекою інформаційно-освітньої платформи для забезпечення ціннісно спрямованого освітнього процесу"


- 12.10.2018р. - участь у вебінарі: "Школа без дискримінації: як вчителю спілкуватися з учнівством" (тривалість 2 акад. години) освітнього проекту ТОВ "На Урок"2019 - 2020 навчальний рік

- 04-08 листопада 2019 року брала участь у роботі обласного інтернет-семінару з проблеми "Розширення читацької аудиторії засобами веб-ресурсів в умовах нового зміту освіти"
 (7 годин) КЗ КОІППО імені Василя Сухомлинського


- Дистанційний онлайн-курс з медіаграмотності (9 годин) на EdEra — студія онлайн-освіти в Україні (15.12.2019р.)

Нет описания фото.06.04.-22.04.2020 - семінар-практикум (дистанційна форма навчання) "Сучасні підходи до створення нової моделі бібліотеки - інформаційно-ресурсного центру закладу загальної середньої освіти" на базі КОІППО імені В. Сухомлинського

Світлина від Светлани Полтавец.   


2020 - 2021 навчальний рік
07 жовтня 2021 року пройшла навчання за програмою практикуму для заступників директорів з виховної роботи, класних керівників закладів освіти обсягом 8 годин та опрацювала тему "Реалізація наскрізних змістовних ліній освіти в контексті ціннісного виміру" на базі КОІППО ім. В.Сухомлинського (дистанційно)18 листопада 2021 року пройшла навчання за програмою майстер-класу для бібліотекарів закладів загальної середньої освіти обсягом 8 годин та опрацювала тему: "Аспекти розширення інформаційного простору бібліотеки та її користувачів" (дистанційно)


З 8 листопада по 24 листопада 2021 року пройшла навчання за програмою семінару-практикуму "Інформаційний простір бібліотки: нові можливості, нові підходи" для бібліотекарів закладів загальної середньої освіти (дистанційна форма навчання) обсягом 15 годин 

2022 - 2023 навчальний рік


2023 - 2024 навчальний рік
Участь у конкурсах 
(назва, рік проведення):
- Всеукраїнський конкурс  "Шкільний бібліотекар" - 2009р.- лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу;
-         «Живи, книго!» - 2008, 2009, 2010р. - лауреат Всеукраїнського етапу конкурсу;                                        
-         «Найкращий читач України» -  2008, 2009, 2010р.;
-         «Джміль і Бджілка» - 2010р.;
-         «Здорова планета – здоровий ти» -  2010р.;
-         «Безсмертний подвиг українського   народу» - 2010р..
-         Всеукраїнська акція «Польовий  горобець – птах -2010 року" І місце в  районному етапі та І місце в обласному етапі акції;
-         Трудова акція «Юннатівський  зеленбуд» - 2010р.-
 І місце в районному етапі та ІІ місце в обласному етапі акції;
-         Всеукраїнський гуманітарний конкурс «Космічні фантазії» -2010р.- І місце в районному та обласному етапі конкурсу та ІІІ місце у  Всеукраїнському етапі конкурсу;
-         Конкурс дитячих малюнків на тему «Но люблю тебя,
родина кроткая…» (Про заходи Руського центру естетичного виховання) – 2011р.;
-         Всеукраїнська акція «Синиця блакитна– птах -2011 року» - І місце в  районному етапі та ІІ місце в обласному етапі акції;
-         Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» у напрямку «Заповідними стежками рідного краю» - 2011 р. – І місце в районному етапі;
-         Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» у напрямку «Кухлик меду» - 2011 р. –
  І місце в районному етапі;
- Районний туристсько-краєзнавчий фотоконкурс «Туризм нас єднає» - 2011р.;
- Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового  та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій рідний край» - 2011р;
- Обласний конкурс «Школа майбутнього – це Еко школа»  у номінації «Екологічна освіта у школі – Творчий звіт» - 2011р. – ІІІ місце на обласному етапі;
- Всеукраїнський конкурс фотографій «EcoGLOBE» - 2012р.;
- Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» - 2012р.;
- Акції «Молодь Кіровоградщини проти надзвичайних ситуацій» - 2012р.
 - Конкурс «Кращий автор-дописувач журналу «Шкільна бібліотека» та
    «Кабінет №1»  - лауреат конкурсу;
-         Обласний конкурс на кращий плакат та цифрове фото до   Міжнародного  дня толерантності;
-      Конкурс журналу «Шкільна бібліотека» «Свято у бібліотеці» ;
-      Обласна туристсько-краєзнавча  експедиція учнівської молоді «Краса і біль України»   у напрямку  «Скривджена земля»»  «Моє село - краплиночка на мапі України» - І місце в  районному етапі експедиції 2013р.;

- 2016р. - учасник міжрегіонального методичного заходу "Віртуальний діалог "Грані творчості""

- 2017 р. - Переможець районного етапу ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ «ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА – 2017» у номінації «ЧИТАННЯ І ДІТИ: ДІАПАЗОН БІБЛІОТЕЧНИХ ІДЕЙ І МОЖЛИВОСТЕЙ»

ТЕМА ДОСВІДУ: «ЧИТАННЯ ЯК СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

- 2020 р. - Участь у проєкті "Долаємо коронавірус разом"  Вільного креативного простору "Майстерня казок Олександра Зімби" 

                                  
    


Відомості про відзнаки:                                           

2009 р. -  Почесна грамота управління освіти і науки                         Кіровоградської обласної державної  адміністрації,  за             перемогу обласного етапу Всеукраїнського конкурсу                «Шкільний  бібліотекар –2009 року» у  номінації                     «Бібліотекарі міських загальноосвітніх навчальних                     закладів»;
2010 р.  - Подяка Управління освіти і науки                                          Кіровоградської обласної державної                                             адміністрації  учаснику обласного  конкурсу
         на кращі методичні матеріали, присвячені 
          65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні                        (Наказ №173 від 16.04. 2010р);

 - Грамота Компаніївської районної державної адміністрації за
      творчі досягнення, вагомий внесок у справу розвитку і
      збереження української культури та з нагоди відзначення 
     Дня молоді (Наказ № 358-р від 23 червня 2010р.);
                    
- Почесна грамота управління освіти і науки                                Кіровоградської обласної державної  адміністрації,  за           перемогу обласного етапу Всеукраїнської акції «Живи,            книго!»;
-    Диплом начальника управління Е.Лещенко, президента
     ДЕГО ФЛОРА за ІІІ місце у обласному творчому конкурсі-ярмарку екологічних ідей «Школа майбутнього – це Еко-школа» за проявлений високий професіоналізм, сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток екологічної освіти та виховання.

2011р. – Подяка Кіровоградського обласного інституту                        післядипломної педагогічної освіти імені Василя                     Сухомлинського за результативну науково-методичну              роботу та співтворчість у забезпеченні високого рівня              організації і проведення обласних методичних заходів              (Наказ №50 від 07.06.2011р.)

2013р. - Диплом від редакції газети «Позакласний час»                    лауреат конкурсів «Кращий автор-дописувач журналу               «Шкільна бібліотека» та «Бібліотека крізь                                  фотооб’єктив» (квітень 2013р.);
              
       - Диплом Департаменту освіти і науки, молоді і спорту 
       Кіровоградської обласної державної адміністрації                    нагороджує лауреата обласного ярмарку педагогічних              ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини – 2013» у                  номінації «Бібліотечні технології» (Наказ від 09.09. 2013р.       № 485);

2015р. - Подяка Компаніївської районної державної                      адміністрації за сумлінну творчу працю та добросовісне          виконання службових обов’зків2020р.

Диплом МОН та Міжнародного фонду Івана Франка Годованюк Софії за зайняте ІІІ місце у номінації "Проза" Всеукраїнського учнівського літературно-мистецького конкурсу "Стежками Каменяра"

Світлина від Светлани Полтавец.

Подяка т.в.о. Міністра освіти і науки України Мандзій Л.С.  Полтавець С.В. за вагомий особистий внесок у справу вивчення та дослідження учнями творчої спадщини Івана Франка.

Світлина від Светлани Полтавец.


Картинки по запросу ЗМІ

ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ В ЗМІ

ПРО НАС


Балабушка Н. Хризантема – королева осені./ Наталля Балабушка // Степовий край. – 2014.- №46. - С.4.

Гребенюк О. Здружились бібліотека і поети. / О. Гребенюк. // Степовий край. – 2011. - №22. – С.4
.
 
Дяченко Н.І. Школа – це перш за все книга. / Н.І. Дяченко // Педагогічний вісник. – 2010. - №3-4 (15-16). – С.175-181

Дяченко Н.І. Школа — це перш за все книга (З досвіду роботи С.В.Полтавець, бібліотекаря Компаніївсь- кої ЗШ І-ІІІ ступенів) / Н.І.Дяченко // Педагогічний вісник — 2011. — № 3-4. — С. 130-138. Дяченко Н.І. Бібліотека опорної школи як інформаційно-методичний центр. / Н.І. Дяченко // Педагогічний вісник. – 2011. - №1 (17). – С. 76-77.


3-4_31-32_2014 Дяченко Н.І.  Фахові конкурси як засіб професійногосамовдосконалення та розвитку творчостібібліотекарів навчальних закладів / Н.І. Дяченко // Педагогічний вісник. – 2014. - №3-4 (31-32). – С. 43-49.
Завантажити журнал


1405675992_48Дяченко Н.І. Науково-методичне забезпечення зростання професійної майстерності бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів. / Н.І. Дяченко //  Методичний вісник № 48 . [Укладачі А.Б.Іванко, А.С.Бик.] – Кіровоград:  2012. - С. 296-310.


Дяченко Н.І. Творча лабораторія шкільних бібліотекарів як ефективна методична форма плекання бібліотекаря-майстра: стаття


Дяченко Н.І. Ключові аспекти зростання професійних компетентностей бібліотекарів: погляд ме- тодиста. З досвіду роботи С.І.Тацієнко, методиста районного методичного кабінету з бібліотечних фондів відділу освіти Компаніївської райдерж- адміністрації: Методичний посібник / Н.І.Дяченко. — Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. — 52 с

Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою! 
Дяченко Н.І. Екомедіаресурси від творчих бібліотекарів / Н.І.Дяченко. -  Бережемо природу – бережемо і Батьківщину свою! Методичні рекомендації для проведення Дня Знань та Першого уроку у 2019/2020 навчальному році / укладачі: Ю.В. Міцай,С.М. Пляка. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. –  С. 74-76.
Завантажити


Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»
Крок до майстерності: матеріали переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017». [Збірник] / укладач: Н.І. Дяченко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. – 100 с.
Завантажити


Перший в районі літературний альманах. // Степовий край. – 2011. - №16. – С.1.

Призер обласного конкурсу. // Степовий край. – 8 жовтня 2011 року. – С.4.


  Цей дивний світ – бібліотеки... – Степовий край. – 02.10.2010. - №40. – С.2


  НАШІ СТАТТІ ТА ДОРОБКИ

Полтавець С.В. Шкільна бібліотека – корабель у морі мудрості, духовності, краси, знань. / С.В.Полтавець // Степовий край.- 30.01.2008. – С. 2-3.

 Полтавець С.В. Модні тенденції дизайну ББК (бібліотечний вернісаж)./ С.В. Полтавець // Шкільний бібліотекар. – 2011. - №7. –С. 19-23.

                          

Полтавець С.В. Орієнтир у світі інформації. / С.В. Полтавець // Шкільна бібліотека . – 2012. - №5. – С.78-80.

                           

Полтавець С.В. Словничок мудрих думок від В.О. Сухомлинського/ С.В. Полтавець // Шкільна бібліотека. – 2013. - №17-18. – С. 44-50.

                                 
Творчість наших читачів на сторінках преси


Василевський П. Дорожні правила ти знай. / Павло 
Василевський // Журавлик. – 2011. - №3 (218). – С.3.

Босонченко А. Мій 9-а. / Анна Босонченко // Журавлик. – 2011. - №3 (218). – С.3.

Луговська А. Мій принц. / Альона Луговська // Журавлик. – 2011. - №3 (218). – С.3.

Мовчан Ю. Моє село. /Юлія Мовчан // Журавлик. – 2011. - №3 (218). – С.3.

Подкопаєва А. Перше вересня. / Алла Подкопаєва // Журавлик. – 2011. - №9 (224). – С.1. 


Шамшур В. Багато побажань на світі ... / Вікторія Шамшур // Журавлик. – 2011. - №9 (224). – С.1.

Немає коментарів:

Дописати коментар