Словники України on-line

Картинки по запросу картинка словники
Картинки по запросу картинка словники    Щоб бути грамотним, то насамперед ви повинні постійно звертатися до словників. Вони потрібні всім — від наймолодших школярів до людей солідного віку.  Словники - універсальні інформаційні джерела для розуміння того чи іншого явища та найпевніша консультація щодо мовних норм.
    Словники бувають різні: перекладні, діалектні, граматичні, словники сполучуваності, ідеографічні, семантичні й асоціативні, історичні, лінгвокраїнознавчі, культурологічні, морфемні й словотворчі, зворотні, орфографічні, орфоепічні, синонімічні, словники антонімів, лінгвістичних термінів, іноземних слів, словники назв жителів, географічних назв, неологізмів, омонімів, паронімів, скорочень, епітетів, порівнянь, метафор, словники соціальних і професійних діалектів, мови письменників і окремих творів, довідники труднощів мови, словники термінологічні, тлумачні, топонімічні, етимологічні, фразеологічні, частотні.

Словник іншомовних слів

Немає коментарів:

Дописати коментар